ANA SAYFA             KONGRE HAKKINDA            KURULLAR             BİLDİRİ GÖNDER               TÜM KONGRELER

1

İLETİŞİM  

BİLDİRİLER

1

ÖNEMLİ TARİHLER

1

YAYINLAR

1

 

Türk Eğitim Kongresi yüce Türk milletini teşkil eden kıymetleri meydana çıkarmak ve bunlarla ilgili toplumda farkındalık oluşturmak; bu kıymetlerin muhafaza ve gelişmesine katkı sunmak; dil ve tarih şuuruna, ilim zihniyetine, merhamet, feragat, fedakârlık, diğerkâmlık, hak ve fazilet duygularına sahip nesiller yetişmesine bilimsel ve akademik olarak destek olmak gayesiyle icra edilmektedir.
Kongremize katılım ücretsizdir.
Özet metinler turkegitimkongresi@gmail.com adresine gönderilmelidir.
Özet, A4 boyutundaki sayfaya üst-alt-sağ ve soldan 2,5 cm. boşluk bırakılarak, bir satır aralığıyla, Times New Roman yazı karakterleri kullanılarak yazılmalıdır.
•   Özette çalışmanın konusu, amacı, yöntemi ve temel bulguları yer almalıdır.
•   Özet en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır.
•   Özet altında çalışmanın içeriğini yansıtan en az iki anahtar kelime bulunmalıdır.
•   Gönderilen özet iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakem görüşleri doğrultusunda kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildiriler kongre sayfasında ilan edilecektir.
•   Özette çalışmanın başlığı altında yazar(lar)ın Unvanı, Adı SOYADI, bunun altında ise çalışılan kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır. Özette dipnota yer verilmemelidir.
•   Özet metinler turkegitimkongresi@gmail.com adresine gönderilmelidir.