ANA SAYFA             KONGRE HAKKINDA            KURULLAR             BİLDİRİ GÖNDER               TÜM KONGRELER

1

İLETİŞİM  

1

BİLDİRİLER

1

ÖNEMLİ TARİHLER

1

YAYINLAR

1

 

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Başaran, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Duran, Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Doğan, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Suat Ungan, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara, Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Özkan Sapsağlam, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Talat Aytan, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Günaydın, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bayram Arıcı, Muş Alparslan Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Ulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Şanlı, Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Kemal Tekden, TÜZDEV Başkanı
Öğr. Gör. Begüm Sultan Ünsal, Trabzon Üniversitesi
 
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Abdullah Aslan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Prof. Dr. Adem Sezer, Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Benzer, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Göçer, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Alparslan Okur, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ayfer Şahin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Baykal Biçer, Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir Buluç, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cahit Epçaçan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Celal Demir, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Çavuş Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, FSM Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Bay, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan Köse, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. H. Ahmet Kırkkılıç, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Bacanlı, FSM Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Bağcı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, FSM Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. İsa Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Güleç, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Erdem, İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Kasım Yıldırım, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşad Yılmaz, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Latif Beyreli, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Meryem Hayır Kanat, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. M. Eyyüp Sallabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet Baştuğ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Çifçi, Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Nezir Temur, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Özkan, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sait Taş, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Turan, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Selma Yel, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Selim Hilmi Özkan, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Seyfullah Yıldırım, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Tolga Erdoğan, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Yahya Altınkurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz Erişen, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Yeşil, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tepeli, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Abdulkadir Kırbaş, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Adem Peker, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Ayık, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Banu Özdemir, Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Bekir İnce, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Cüneyt Akar, Uşak Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek Ünveren, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Elif Bahadır, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Emre Er, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Esra Karakuş Tayşi, Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Genç Osman İlhan, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Halil İbrahim Kaya, Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Hayrullah Kahya, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal Bakır, Erzurum Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Bartan, Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. M. Sani Adıgüzel, FSM Vakıf Üniversitesi
Doç. Dr. Mesut Gün, Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Ateş, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Şeker, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Neslihan Karakuş, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Nursel Topkaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Doç. Dr. Serdar Derman, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Sinan Koçyiğit, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Soner Aladağ, Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Taner Atmaca, Düzce Üniversitesi
Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Doç. Dr. Yasin Özkara, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Zafer Yılmaz, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Karabay, Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ergün Akgün, Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki Ilgar, Birunî Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Tacettin Şimşek, Atatürk Üniversitesi